Opiekun Medyczny z kompresjoterapią

Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny z kompresjoterapią
Symbol zawodu: 532102
Czas trwania: 1,5 roku/3 semestry
Praktyka zawodowa  6 tygodni – 210 godz.
Forma kształcenia: stacjonarna (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po godzinie 15.00 i w soboty)

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Realizowane przedmioty:

– pracownia zabiegów higienicznych,

– opieka nad osoba chorą i niesamodzielną,

– zagadnienia kliniczne,

– pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,

– anatomia i fizjologia człowieka,

– podstawy psychologii,

– język obcy w ochronie zdrowia,

– język migowy,

– komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,

– zdrowie publiczne.

Cel:
Przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Innowacją pedagogiczną na kierunku technik masażysta jest kompresjoterapia

Kompresjoterapia to metoda leczenia zachowawczego, która polega na stosowaniu odpowiedniego ucisku. Jej zadaniem jest usprawnianie odpływu limfy i krwi z chorych obszarów ciała. Ucisk zmniejsza przekrój żył, przywraca czynność zastawek żylnych. Przy stosowaniu kompresjoterapii zmniejsza się też ciśnienie żylne, dzięki czemu hamuje powstawanie obrzęków. W tej metodzie leczenia zachowawczego stosuje się opaski i bandaże uciskowe oraz odzież kompresyjną.

Najczęściej kompresjoterapię stosujemy w przypadku:

  • profilaktyki zaburzeń żylnych, w takich sytuacjach jak: obciążenia genetyczne, praca stojąca lub siedząca, mało ruchu, podróżowanie powyżej 4 godzin w unieruchomieniu lub wymuszonej pozycji, otyłość, stosowanie niektórych leków etc.
  • w czasie leczenia żył przy pomocy metod przezskórnych (np. skleroterapią) i wewnątrznaczyniowych (np. laseroterapią)
  • po operacjach żylaków
  • po operacjach przebiegających z obrzękiem kończyn dolnych lub górnych
  • w leczeniu niektórych chorób przebiegających z towarzyszącym obrzękiem, jak np. obrzęk limfatyczny, zakrzepica żył głębokich, żylaki kończyn dolnych, stany po złamaniach czy zwichnięciach
  • w obrzękach kończyn dolnych w przebiegu ciąży

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu
i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i języku angielskim

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydaje szkoła, badania są bezpłatne)
– 2 zdjęcia