Kontakt

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szkoła Policealna nr 1

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 26
tel. 32 285 52 34, 32 285 50 53
e-mail: zschmio@o2.pl
facebook: Chemik TG – Szkoła Policealna