Plan nauczania

SZKOŁA POLICEALNA NR 1

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy następujące kierunki:

PLAN NAUCZANIA

Opiekun Medyczny

ZAPRASZAMY