O szkole

Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach prowadzi kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym w wielu kierunkach związanych z szeroko rozumianą medycyną i opieką.

Szkoła posiada zaplecze techniczne i wyposażenie odpowiednie do nauczanych zawodów (m.in. pracownię kosmetyczną, pracownię masażu, pracownię zabiegów higienicznych, pracownię anatomiczną, pracownie higienistek stomatologicznych, fantomy do nauki reanimacji i pielęgnacji, dostępną w bibliotece literaturę przedmiotu i inne).

Szkoła Policealna nr 1 oferują słuchaczom praktyki w specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia, zakładach kosmetycznych, ośrodkach opiekuńczych czy gabinetach stomatologicznych.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli, którzy są egzaminatorami OKE w Jaworznie.

Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej i złożenie wymaganej dokumentacji – nie wymagamy matury, nauka jest bezpłatna.