Kadra

mgr Monika Franusik – dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących; zajęcia: podstawy przedsiębiorczości; działalność gospodarcza; informatyka

mgr Irena Adler – kierownik praktycznej nauki zawodu – zajęcia: pracownia masażu, pracownia zabiegów higienicznych, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

mgr Grażyna Jakubiuk – zajęcia: anatomia, dietetyka, stany zagrożenia życia i zdrowia

mgr Sylwia Magda – zajęcia: pracownia oraz teoria masażu, zdrowie publiczne, język migowy, organizacja w ochronie zdrowia

mgr Monika Tomczyk-Szmerdt – zajęcia: kosmetologia, pracownia kosmetyki, dermatologia

mgr Agnieszka Orłowska-Ferenz – zajęcia: anatomia, klinika, fizykoterapia, pracownia fizykoterapii, pracownia masażu, psychologia, biomechanika, kinezyterapia

mgr Dominika Suszek – zajęcia: propedeutyka stomatologiczna, edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej, zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej

mgr Edyta Kroczek – – zajęcia: anatomia, klinika, fizykoterapia, pracownia fizykoterapii, psychologia, kinezyterapia

mgr Jarosław Wesołek – zajęcia: informatyka

mgr Lilianna Wyrwol – zajęcia: język angielski

mgr Karina Burda – zajęcia: język niemiecki

mgr Sonia Kamińska – zajęcia: język niemiecki