Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Terapeuta Zajęciowy

knit-869221_1920 (278 kB) Nazwa zawodu: Terapeuta Zajęciowy
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu po godz. 15,00)
Symbol zawodu: 325907
Kwalifikacja: Z.9 Świadczenie usług
w zakresie terapii zajęciowej.
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Sylwetka absolwenta:
Terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio - psycho - społecznego pacjenta.
To osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne.
Terapeuta zajęciowy powinien posiadać:
- uzdolnienia artystyczne i manualne.
W trakcie nauki terapeuta zajęciowy zdobywa wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą.
Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia