Technik masażysta z fizjoterapią

 Plan nauczania dla zawodu technika masażysty system stacjonarny

LpObowiązkowe zajęcia edukacyjnesemIsemIIsemIIIsemIV
1Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 111
2Język obcy w ochronie zdrowia 12 
3Komunikacja interpersonalna2   
4Bhp i pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia 2  
5Język migowy2   
6Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 2  
7Teoria masażu2221
8Anatomia i fizjologia5223
9Zarys fizjoterapii1111
10Wybrane zagadnienia kliniczne1113
11.Pracownia masażu6788
12Pracownia fizjoterapii  22