Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Technik elektroradiolog

mri-2813904_1920 (303 kB) Nazwa zawodu: Technik elektroradiolog
Czas trwania: 2,5 roku/5 semestrów
Forma kształcenia: dziennie (zajęcia odbywają się w tygodniu po godz. 15.00)
Symbol zawodu: 321103
Kwalifikacja: Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Sylwetka absolwenta:
Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii.
W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy:
- obsługa aparatury elektromedycznej,
- wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria), jak i elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria),
- współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych
i ich obróbce,
- prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii, a przede wszystkim troska
o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych

Dlatego też w wykonywaniu tych zadań musi się opierać o zasady ochrony radiologicznej i systemy zapewnienia jakości.

Technik elektroradiolog jest osobą bardzo często współpracująca w zespole
(np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).
Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w: pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii), pracowni tomografii komputerowej, pracowni rezonansu magnetycznego, pracowni ultrasonografii, pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii), pracowni mammografii (i w mammobusach), pracowni radiologii naczyniowej, pracowni radiologii interwencyjnej, pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki radioizotopowej), pracowni hemodynamiki, pracowni densytometrii, pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych, pracowni elektroencefalografii, pracowni elektromiografii, pracowni audiometrii, pracowni spirometrii, zakładach radioterapii, na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Technik Elektroradiolog (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia