Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Opiekun Medyczny

hospice-1821429_1920 (330 kB) Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny
Czas trwania: 1 rok/2 semestry
Forma kształcenia: niestacjonarnie (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekend)
Symbol zawodu: 532102
Kwalifikacja: Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej
i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu
i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług
z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę
z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Opiekun Medyczny (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia