Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Technik Masażysta

wellness-285587_1920 (419 kB) Nazwa zawodu: Technik Masażysta
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: wieczorowo
(zajęcia odbywają się w tygodniu po godzinie 15.00)
Symbol zawodu: 325402

Kwalifikacja: Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Przygotowanie słuchacza do prawidłowego wykonania usługi masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego według określonych zasad,
jak również popularyzacja zdrowego stylu życia

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów ruchu. Potrafi rozpoznać objawy i źródła zmian chorobowych. Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Zna budowę oraz zasady funkcjonowania organizmu w sytuacji choroby i zdrowia. Absolwent posiada wiedzę dotycząca anatomii człowieka, zna techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej, oraz strukturalnej tkanek i narządów człowieka.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Technik Masażysta (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia