Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Technik Farmaceutyczny

medicine-1582472_1920 (366 kB) Nazwa zawodu: Technik Farmaceutyczny
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: stacjonarnie
Symbol zawodu: 321301
Kwalifikacja: Z.19. Sporządzanie
i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Przygotowanie słuchacza do wykonania prac związanych ze sporządzaniem
i wytwarzaniem produktów leczniczych.

Sylwetka absolwenta:
Technik farmaceutyczny wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi
do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych
i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Technik Farmaceutyczny (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia