Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Asystentka Stomatologiczna

dental-2450766_1280 (143 kB) Nazwa zawodu: Asystentka Stomatologiczna
Czas trwania: 1 rok/2 semestry
Forma kształcenia: wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu po godz. 15.00)
Symbol zawodu: 325101
Kwalifikacja: Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wyodrębnionej w zawodzie asystentka stomatologiczna.
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

Sylwetka absolwenta:
Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.
Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie:
- asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
- przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych,
- obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.
Ponadto asystentka:
- porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady,
- przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej,
- obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu,
- współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy,
- sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa,
- w swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego,
- sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne,
- współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.
Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania
na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Asystentka Stomatologiczna (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia